Bảo hiểm bắt buộc là gì? Bảo hiểm bắt buộc gồm các loại nào?

Bảo hiểm bắt buộc được coi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của luật pháp hiện nay đối với một số loại hoạt động kinh doanh. Những gì bạn cần biết về bảo hiểm bắt buộc? Bảo hiểm bắt buộc gồm những loại nào? Bài viết này TỨ HOÀNG MOBILE sẽ giải thích rõ hơn những thắc mắc này cho bạn.

Các loại bảo hiểm bắt buộc mới nhất

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm bắt buộc được xác định là một loại sản phẩm bảo hiểm có mục tiêu bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn xã hội.

Các loại bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm bắt buộc bao gồm các loại sau:

 • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 • Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 • Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 • Bảo hiểm bắt buộc quy định tại các luật khác để đáp ứng yêu cầu về bảo hiểm bắt buộc đã được nêu trên.

Các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được phép lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán khi tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm bắt buộc là gì

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm các hoạt động sau:

 • Kinh doanh bảo hiểm.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm.
 • Nhượng tái bảo hiểm.

Các hoạt động có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Tuy nhiên, nghiêm cấm tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh bảo hiểm thực hiện các hành vi sau đây:

 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấp phép.
 • Hoạt động đại lý bảo hiểm và hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hành vi gian lận, bao gồm:

 • Thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm trái pháp luật.
 • Giả mạo tài liệu hoặc cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm.
 • Giả mạo tài liệu hoặc cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm sau khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.
 • Tự gây thiệt hại về tài sản hoặc sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.
 • Đe dọa hoặc cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Kết luận

Bảo hiểm bắt buộc là một yêu cầu pháp lý được áp dụng cho một số loại hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn và khôi phục lại các tổn thất có thể xảy ra cho bên thứ ba hoặc nhân viên bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm phù hợp. Các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm xe cơ giới. Về cơ bản, việc thực hiện các yêu cầu bảo hiểm bắt buộc là rất quan trọng đảm bảo an toàn và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp cũng như bên thứ ba.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *