Biện pháp tự vệ là gì? Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

Trong cuộc chơi kinh doanh, đối mặt với sự cạnh tranh cam go, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi liên tục. Trong một số trường hợp, để bảo vệ lợi ích cho mình, một số doanh nghiệp sử dụng biện pháp tự vệ trong hoạt động kinh doanh. Biện pháp tự vệ là gì và những biện pháp tự vệ nào được áp dụng hiện nay sẽ là nội dung được đề cập trong bài viết này. Việc áp dụng biện pháp tự vệ đến mức nào là hợp lý để bảo vệ cho lợi ích của doanh nghiệp mà không gây ra tranh cãi hay mâu thuẫn với đối tác là một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về Biện pháp tự vệ và những ảnh hưởng của nó tới hoạt động kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Biện pháp tự vệ là gì? Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

1. Biện pháp tự vệ là gì?

Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

(Khoản 1 Điều 91 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

2. Các biện pháp tự vệ

Các biện pháp tự vệ trong lĩnh vực thương mại bao gồm:

 • Thiết lập thuế tự vệ;
 • Áp dụng giới hạn nhập khẩu;
 • Thực hiện giới hạn thuế quan;
 • Cấp giấy phép nhập khẩu;
 • Sử dụng các biện pháp tự vệ khác.

(Khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

3. Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

Để áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhập khẩu hàng hóa vượt quá mức khi khối lượng hoặc số lượng hàng nhập khẩu tăng đáng kể so với khối lượng hoặc số lượng hàng tương tự được sản xuất trong nước.
 • Ngành sản xuất trong nước bị gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa bởi việc nhập khẩu hàng hóa.
 • Sự gia tăng về khối lượng hoặc số lượng hàng hóa nhập khẩu (được quy định tại điểm a) là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước.

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước đang phát triển, nếu khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đang phát triển đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam, thì các nước này không được áp dụng biện pháp tự vệ.

(Điều 92 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

4. Căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

 • Tổng kết lại, Biện pháp tự vệ được áp dụng phổ biến trong hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trước những thách thức trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.
 • Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả nhất định từ việc áp dụng Biện pháp tự vệ, các doanh nghiệp cần phải lựa chọn biện pháp phù hợp và chính xác, đồng thời đảm bảo được tính minh bạch trong các hoạt động của mình.
 • Các biện pháp tự vệ không nên gây ảnh hưởng đến quan hệ với đối tác và tạo ra sự bất hòa trong hoạt động kinh doanh. Việ

5. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ

Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của tổ chức hoặc cá nhân đại diện ngành sản xuất trong nước.
 • Thông tin, số liệu và chứng cứ để xác định ngành sản xuất trong nước, bao gồm danh sách các tổ chức và cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp, cùng với khối lượng và số lượng hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp mà họ sản xuất.
 • Tên và địa chỉ của các tổ chức hoặc cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự mà họ ủng hộ hoặc phản đối việc áp dụng biện pháp tự vệ.
 • Mô tả chi tiết về hàng hóa nhập khẩu bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ, bao gồm tên khoa học, tên thương mại, tên thông thường, thành phần, đặc tính vật lý và hóa học cơ bản, mục đích sử dụng chính, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc tế và Việt Nam, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam, cũng như mức thuế nhập khẩu hiện hành.
 • Mô tả chi tiết về hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước, bao gồm tên khoa học, tên thương mại, tên thông thường, các đặc tính vật lý và hóa học cơ bản, mục đích sử dụng chính, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc tế và Việt Nam.
 • Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm d trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp đơn yêu cầu.
 • Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước quy định tại điểm đ trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp đơn yêu cầu. Trong trường hợp ngành sản xuất trong nước hoạt động trong thời gian ít hơn 03 năm, dữ liệu sẽ được thu thập trong toàn bộ thời gian hoạt động của

Kết luận

Việc áp dụng biện pháp tự vệ, nếu được thực hiện đúng cách, sẽ đem lại lợi ích rõ rệt cho các doanh nghiệp trong cuộc đua cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh doanh hiện nay.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *