Bình ổn giá là gì? Các biện pháp bình ổn giá

Trong nền kinh tế đang phát triển, bình ổn giá là một khái niệm quan trọng nhằm duy trì sự ổn định về mức giá hàng hóa và dịch vụ trong thị trường. Bình ổn giá đảm bảo rằng không có sự tăng đột ngột hoặc giảm mạnh trong giá cả, từ đó ổn định môi trường kinh doanh và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Để đạt được mục tiêu này, các biện pháp bình ổn giá như kiểm soát lạm phát, quản lý cung cầu, kiểm tra giá cả và định mức nhập khẩu được áp dụng. Qua đó, bình ổn giá góp phần xây dựng một nền kinh tế ổn định và phát triển bền vững. Cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu qua bài viết này.

Bình ổn giá là gì? Các biện pháp bình ổn giá

Bình ổn giá là gì? Các biện pháp bình ổn giá

Bình ổn giá là gì?

Để thực hiện bình ổn giá theo các trường hợp được quy định tại Điều 16 Luật Giá năm 2012, áp dụng một hoặc một số biện pháp sau:

  • Điều hòa cung cầu hàng hóa trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, cũng như giữa các vùng, địa phương trong nước thông qua tổ chức lưu thông hàng hóa. Đồng thời, mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia và hàng dự trữ lưu thông.
  • Sử dụng các biện pháp tài chính và tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp cần thiết, thành lập quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng cần bình ổn giá trong Danh mục hàng hóa và dịch vụ áp dụng bình ổn giá. Quỹ này nhằm hỗ trợ bình ổn giá và sử dụng khi giá của hàng hóa, dịch vụ đó có biến động bất thường hoặc tác động xấu đến nền kinh tế và cuộc sống. Các nguồn tài chính cho quỹ bình ổn giá bao gồm trích từ giá hàng hóa, dịch vụ, đóng góp tự nguyện của tổ chức và cá nhân, viện trợ từ nước ngoài, và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về mặt hàng được lập quỹ bình ổn giá, quy trình lập, quản lý và sử dụng quỹ.
  • Đăng ký giá cho các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện bình ổn giá. Các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ cần thực hiện đăng ký giá cho các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.
  • Tiến hành kiểm tra yếu tố hình thành giá, kiểm soát hàng tồn kho, kiểm tra số lượng và khối lượng hàng hóa hiện có.
  • Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.
  • Đặt giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa và dịch vụ, tuân theo các nguyên tắc, căn cứ và phương pháp quy định tại Luật Giá năm 2012.

Kết luận

Như vậy, bình ổn giá được hiểu là việc Nhà nước áp dụng các biện pháp thích hợp để điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và các biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết nhằm ảnh hưởng vào quá trình hình thành và biến động của giá hàng hóa, dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo rằng giá không tăng hoặc giảm quá cao, bất hợp lý. Bằng cách áp dụng các biện pháp như điều hòa cung cầu, quỹ bình ổn giá, đăng ký giá và kiểm tra, chúng ta có thể đạt được mục tiêu bình ổn giá và đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế và cuộc sống. Việc thực hiện các biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân đối và bình ổn của hệ thống giá cả.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *