Công ty quản lý tài sản là gì? Nguyên tắc hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản là một trong những loại công ty dịch vụ tài chính được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của các cá nhân và tổ chức. Với sự phát triển của thị trường tài chính và kinh tế, nhu cầu quản lý và đầu tư tài sản càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Vì vậy, vai trò của công ty quản lý tài sản càng trở nên quan trọng hơn trong việc giúp khách hàng đánh giá, quản lý và phát triển tài sản một cách hiệu quả. Trong bài viết này, TỨ HOÀNG MOBILE sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về công ty quản lý tài sản, với hy vọng giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty này và có thể áp dụng trong quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả nhất.

Công ty quản lý tài sản là gì? Nguyên tắc hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản là gì? Nguyên tắc hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

1. Công ty quản lý tài sản là gì?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, Công ty Quản lý tài sản (do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam) là một doanh nghiệp đặc biệt, được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với 100% vốn điều lệ do Nhà nước sở hữu, và phải tuân thủ sự quản lý, thanh tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, Nhà nước sẽ điều hành và điều chỉnh Công ty Quản lý tài sản, đảm bảo hoạt động của công ty được đúng quy định, đồng thời giúp duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế cho thị trường.

Công ty quản lý tài sản là gì? Ưu nhược điểm của công ty quản lý tài sản

2. Nguyên tắc hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, Công ty Quản lý tài sản có các nguyên tắc hoạt động sau:

– Hoạt động với mục đích lấy thu bù chi phục vụ cho việc xử lý nợ xấu, không hướng đến mục tiêu lợi nhuận.

– Tất cả các hoạt động mua, xử lý nợ xấu đềuải công khai và minh bạch, đảm bảo sự tin cậy cho các bên liên quan.

– Tối ưu hóa quá trình xử lý nợ xấu, hạn chế rủi ro và chi phí cho các hoạt động liên quan đến nợ xấu.

Những nguyên tắc trên giúp đảm bảo hoạt động của Công ty Quản lý tài sản được thực hiện theo cách hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình xử lý nợ xấu.

3. Quản trị, điều hành của Công ty Quản lý tài sản

Việc quản lý và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản được điều chỉnh bởi Điều 11, Nghị định số 53/2013/NĐ-CP như sau:

  • Hội đồng quản trị gồm không quá 7 thành viên.
  • Ban kiểm soát gồm không quá 3 thành viên.
  • Công ty Quản lý tài sản có Tổng Giám đốc và một số Phó Tổng Giám đốc.
  • Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  • Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty quản lý tài sản.
  • Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý tài sản không nhất thiết phải là đấu giá viên theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Quy định về mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Nội dung liên quan đến Quy định về mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản theo Điều 14 Nghị định 53/3/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2016/NĐ-CP) bao gồm:

– Công ty quản lý tài sản sẽ mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo giá trị ghi sổ số dư nợ gốc khách hàng vay chưa trả, sau khi đã khấu trừ số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng cho khoản nợ xấu đó.

– Trong trường hợp mua nợ xấu theo giá trị thị trường, Công ty quản lý tài sản sẽ đánh giá lại giá trị khoản nợ xấu trên cơ sở khả năng thu hồi vn và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Tùy vào tình hình cụ thể, Công ty quản lý tài sản có thể thuê tổ chức tư vấn định giá khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm.

– Tổ chức tín dụng bán nợ phải cung cấp cho Công ty quản lý tài sản thông tin và tài liệu về số dư nợ gốc cũng như toàn bộ số lãi phải trả khách hàng vay chưa thanh toán.

– Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên không được bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản. Thay vào đó, họ cần tiến hành thanh tra hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng thuê công ty kiểm toán hoặc tổ chức định giá độc lập để đánh giá lại chất lượng và giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng đó; chi phí kiểm toán, định giá do tổ chức tín dụng thanh toán.

– Mua bán nợ xấu được lập thành hợp đồng và tổ chức tín dụng bán nợ phải thông báo cho khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ để biết và thực hiện nghĩa vụ với Công ty quản lý tài sản.

– Tổ chức tín dụng phải thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro và tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nếu tỷ lệ nợ xấu của tổ chức tín dụng vượt quá mức an toàn, họ phải cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp với phương án được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Kết luận

Với nhiều lợi ích và tiềm năng mang lại, công ty quản lý tài sản đang là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng, các công ty quản lý tài sản cần phải duy trì chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp các yêu cầu của khách hàng, cũng như nắm bắt và áp dụng những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực quản lý tài sản.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *