Dữ liệu cá nhân là gì? Các thông tin trong dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân đã trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong kỷ nguyên số hóa hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm “dữ liệu cá nhân” và những thông tin nào được xem là dữ liệu cá nhân. Vậy, dữ liệu cá nhân là gì và gồm những thông tin nào? Hãy cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dữ liệu cá nhân là gì? Các thông tin trong dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân là thông tin được biểu thị dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc các dạng tương tự trên môi trường điện tử. Thông tin này liên quan đến một người cụ thể hoặc có khả năng xác định một người cụ thể.

Dữ liệu cá nhân bao gồm hai loại chính là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

(Khoản 1 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Các thông tin trong dữ liệu cá nhân

Các thông tin trong dữ liệu cá nhân cơ bản

Thông tin cá nhân cơ bản bao gồm những thông tin sau:

 • Họ, chữ đệm và tên đầy đủ, tên gọi khác (nếu có).
 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích (nếu có).
 • Giới tính.
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán và địa chỉ liên hệ.
 • Quốc tịch.
 • Hình ảnh cá nhân.
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tình trạng hôn nhân.
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái).
 • Thông tin về tài khoản số cá nhân.
 • Dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động và lịch sử hoạt động trên không gian mạng.
 • Những thông tin khác liên quan đến một cá nhân cụ thể hoặc có khả năng xác định một cá nhân cụ thể, ngoại trừ
 • những thông tin không được quy định tại mục 2.2.

(Khoản 3 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Các thông tin trong dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của một cá nhân và khi bị xâm phạm, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm:

 • Quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo của cá nhân.
 • Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi lại trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu.
 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc và nguồn gốc dân tộc.
 • Thông tin về các đặc điểm di truyền hoặc thuộc tính đặc biệt của cá nhân.
 • Thông tin về các đặc điểm vật lý và sinh học cá nhân.
 • Thông tin về đời sống tình dục và xu hướng tình dục của cá nhân.
 • Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập và lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức được phép khác. Thông tin này bao gồm định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch, và thông tin về tổ chức hoặc cá nhân là bên bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định thông qua dịch vụ định vị.
 • Các dữ liệu cá nhân khác được quy định là đặc thù và yêu cầu biện pháp bảo mật cần thiết.

(Khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật, và các nguyên tắc sau đây áp dụng:

 • Chủ thể dữ liệu được thông báo về các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi luật có quy định khác.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý theo mục đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc Bên thứ ba đăng ký và tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Việc thu thập dữ liệu cá nhân phải được thực hiện một cách phù hợp và giới hạn trong phạm vi và mục đích xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua bán dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi có quy định khác trong luật.
 • Dữ liệu cá nhân phải được cập nhật và bổ sung theo cách phù hợp với mục đích xử lý.
 • Biện pháp bảo vệ và bảo mật phải được áp dụng trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm bảo vệ chống lại vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ khi có quy định khác trong luật.
 • Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu nêu trên và chứng minh việc tuân thủ các nguyên tắc đó.

(Điều 3 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Kết luận

Dữ liệu cá nhân đang trở thành một vấn đề nan giải trong cuộc cách mạng số hóa hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những thông tin nào được xem là dữ liệu cá nhân? Thông tin này bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến danh tính, thông tin cá nhân, thông tin sức khỏe, thông tin tài chính và các thông tin khác liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người. Vì vậy, việc bảo vệ và quản lý dữ liệu cá nhân của người dân đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm đối với chính phủ, các tổ chức và công ty trong thế giới kỹ thuật số ngày nay.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *