Giáo dục thường xuyên là gì? Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

Trong tình hình nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nâng cao trình độ học vấn và công nghệ, giáo dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giáo dục, đào tạo cho những đối tượng trưởng thành tuổi ngoài đời học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng và đa chiều của mọi tầng lớp trong xã hội. Giáo dục thường xuyên không chỉ giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn, tư duy logic, mà còn giúp tăng khả năng giải quyết vấn đề, đào tạo kỹ năng mềm và tạo ra cơ hội định hướng phát triển sự nghiệp và kinh tế cho người học. Cùng TỨ HOÀNG MOBILE xem qua bài viết này.

Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì? Nhiệm vụ của trung tâm giáo dục thường xuyên
1. Giáo dục thường xuyên là gì?

Dựa theo quy định trong Luật Giáo dục 2019, giáo dục thường xuyên được định nghĩa là hình thức giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập trọn đời của cá nhân thông qua việc tổ chức một chương trình giáo dục cụ thể, linh hoạt về hình thức, thời gian, phương pháp và địa điểm.

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT

2. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên có mục tiêu tạo điều kiện cho mọi cá nhân kết hợp công việc với học tập liên tục, nhằm phát triển năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng kiến thức, và nâng cao trình độ chuyên môn và học vấn. Điều này giúp mọi người tìm kiếm cơ hội việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với môi trường xã hội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của xã hội học tập.

(Điều 41 Luật Giáo dục 2019)

3. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên

Các hoạt động như xóa mù chữ cho những người ở độ tuổi cần thiết theo quy định của luật pháp được tiến hành.

Đồng thời, TỨ HOÀNG MOBILE cung cấp đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm việc, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống cho mọi cá nhân. Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho những người có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ học vấn của mình.

(Điều 42 Luật Giáo dục 2019)

4. Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

4.1. Chương trình giáo dục thường xuyên

Chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm những nội dung sau:

 • Chương trình xóa mù chữ: Tập trung vào việc giảng dạy và giúp đỡ những người không biết đọc và viết để họ có thể nắm bắt kỹ năng cơ bản này.
 • Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học: Đưa ra các khóa học và hoạt động giáo dục linh hoạt, nhằm cung cấp kiến thức mới, kỹ năng và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu và quyền lợi của người học.
 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp: Tạo ra các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc của người học.
 • Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân: Cung cấp các khóa học và chương trình học tương đương với chương trình giáo dục chính thức, đảm bảo người học có thể đạt được văn bằng hoặc chứng chỉ được công nhận tương đương trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4.2. Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

Các phương thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm:

 • Học vừa làm vừa học: Cho phép người học kết hợp giữa công việc và học tập, tận dụng thời gian rảnh rỗi hoặc thiết lập lịch trình linh hoạt để tiến hành học tập.
 • Học từ xa: Sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để tạo điều kiện cho người học tham gia vào quá trình học tập mà không cần có mặt trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Điều này cho phép linh hoạt về địa điểm và thời gian học.
 • Tự học, tự học có hướng dẫn: Đưa ra tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, và cung cấp hướng dẫn để người học tự nghiên cứu và tiến bộ trong quá trình học tập mà không cần có sự hiện diện trực tiếp của giảng viên.
 • Hình thức học khác theo nhu cầu của người học: Đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học bằng cách cung cấp các hình thức học tập linh hoạt và phù hợp, bao gồm các khóa học tại trung tâm giáo dục, học nhóm, học qua video, và các hoạt động học tập khác theo yêu cầu cụ thể của người học.

4.3. Nội dung chương trình giáo dục thường xuyên

Chương trình giáo dục thường xuyên, theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019, cần đảm bảo tính thiết thực và đóng góp vào việc nâng cao khả năng lao động, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc sống của người học.

Nội dung chương trình giáo dục thường xuyên, được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019, đặt mục tiêu đạt đến trình độ tương ứng trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Đồng thời, chương trình này phải tuân thủ yêu cầu về nội dung giáo dục của cùng cấp học, trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 31 Luật Giáo dục 2019, và các quy định liên quan trong Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học.

4.3. Phương pháp giáo dục thường xuyên

Trong giáo dục thường xuyên, việc phát huy tí chủ động của người học được đặt lên hàng đầu. Những phương pháp giảng dạy đã dần thay đổi và tập trung vào việc bồi dưỡng năng lực tự học. Việc sử dụng các phương tiện và công nghệ hiện đại là cách để tăng cường hiệu quả dạy và học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên.

(Điều 43 Luật Giáo dục 2019)

5. Cơ sở giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên được triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm:

Các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, nơi làm việc và cộng đồng dân cư, cùng với sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện khác.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

 • Trung tâm giáo dục thường xuyên.
 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
 • Trung tâm học tập cộng đồng.
 • Các trung tâm khác có nhiệm vụ thực hiện giáo dục thường xuyên.

Việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định như sau:

Trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên triển khai chương trình quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục 2019, trừ trường hợp chương trình giáo dục dẫn đến việc cấp bằng trung cấp, bằng cao đẳng, hoặc bằng cử nhân.

Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện chương trình quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019.

Các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên triển khai chương trình quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019.

Các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, khi triển khai chương trình giáo dục thường xuyên, phải đảm bảo nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của mình, chỉ thực hiện chương trình quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019 khi có sự cho phép từ cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền.

Việc liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Kết luận

Chúng ta có thể thấy rõ ràng vai trò quan trọng của giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao trình độ học vấn cho người dân, đặc biệt là những đối tượng đã ra khỏi hệ thống giáo dục chính thống hoặc đang sinh sống trong các vùng sâu, vùng xa. Qua các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên như giảng dạy trực tuyến, giảng dạy tại cơ sở, giảng dạy trên phương tiện di động, đóng góp của giáo dục thường xuyên đang mang lại những hiệu quả đáng kể cho sự phát triển của đất nước.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *