Hàng lang an toàn đường bộ là gì? Xác định giới hạn hành lang an toàn đường bộ

Hàng lang an toàn đường bộ là một hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông trên đường bộ. Hàng lang an toàn đường bộ bao gồm các thiết bị, cơ sở hạ tầng và quy định pháp luật liên quan đến an toàn giao thông. Việc xây dựng hàng lang an toàn đường bộ là một trong những biện pháp quan trọng để giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảoự an toàn cho tất cả các thành phần của giao thông đường bộ. Trong bài viết này, cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về hàng lang an toàn đường bộ và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ.

Hàng lang an toàn đường bộ là gì? Xác định giới hạn hành lang an toàn đường bộ

1. Hàng lang an toàn đường bộ là gì?

Hành lang an toàn đường bộ, theo quy định trong Nghị định 11/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP), là một dải đất nằm dọc hai bên của đường bộ, có mục đích bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

2. Xác định giới hạn hành lang an toàn đường bộ

Theo quy định trong Điều 15 của Nghị định 11/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP), giới hạn hành lang an toàn đường bộ được xác định theo quy hoạch đường bộ có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:

Đối với đường ngoài đô thị, phạm vi hành lang an toàn đường bộ được tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên, với các giá trị sau:
17 mét cho đường cấp I, cấp II;

 • 13 mét cho đường cấp III;
 • 09 mét cho đường cấp IV, cấp V;
 • 04 mét cho đường có cấp thấp hơn cấp V.
 • Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ chỉ bao gồm giới hạn của đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đối với đường cao tốc ngoài đô thị:
 • Phạm vi hành lang an toàn tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là 17 mét;
 • Phạm vi hành lang an toàn tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên là 20 mét đối với cầu cạn và hầm;
 • Trong trường hợp đường cao tốc có đường bên, giới hạn hành lang an toàn được xác định dựa trên cấp kỹ thuật của đường bên, nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành lang an toàn được quy định tại điểm a, điểm b trong khoản 3 của Điều 15 trong Nghị định 11/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP).

– Đối với đường cao tốc trong đô thị:

 • Phạm vi hành lang an toàn không được nhỏ hơn 10 mét tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với hầm và cầu cạn.
 • Giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hầm và cầu cạn có đường bên và đường cao tốc có đường bên.
 • Khoảng cách từ mép ngoài của mặt đường đến chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 10 mét đối với đường cao tốc không có đường bên.
 • Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang an toàn đường sắt, quản lý sẽ ưu tiên bố trí hành lang an toàn cho đường sắt. Tuy nhiên, ranh giới hành lang an toàn cho đường sắt không được chồng lên công trình đường bộ.
 • Trong trường hợp đường bộ và đường sắt liền kề và chung nhau rãnh dọc, ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nền đường cao hơn. Nếu cao độ bằng nhau, ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía đường sắt.
 • Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ đường thủy nội địa, ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên.

Xử lý hành lang an toàn đường cao tốc đã được xác định trước ngày 15/4/2010:

 • Trong trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã hoàn thành hoặc đang thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phạm vi hành lang an toàn giữ nguyên theo phạm vi đã được phê duyệt.
 • Trong trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án sẽ phê duyệt lại hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại phạm vi hành lang an toàn theo quy định.

Kết luận

Tóm lại, hàng lang an toàn đường bộ là một giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ và giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc xây dựng và nâng cấp hàng lang an toàn đường bộ là rất cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh tăng cường sự phát triển kinh tế và tăng lượng xe cộ tham gia giao thông. Hàng lang an toàn đường bộ giúp tăng cường sự tự tin và an tâm cho người lái xe, đồng thời đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Do đó, việc đầu tư và phát triển hàng an toàn đường bộ là một nhu cầu cấp bách, giúp cho việc đi lại trên đường bộ trở nên an toàn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *