Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có mấy loại hợp đồng bảo hiểm?

Hợp đồng bảo hiểm là một phương tiện quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sự ổn định tài chính của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, các rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào và đối với bất kỳ ai. Do đó, hợp đồng bảo hiểm đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang phòng thủ tài chính và bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Trong bài viết này, cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm và tầm quan trọng của nó đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp.

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, hợp đồng bảo hiểm là một thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm, hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, hoặc tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Theo thỏa thuận, người mua bảo hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm còn công ty bảo hiểm/ các tổ chức cung cấp bảo hiểm của họ sẽ bồi thường, trả tiền bảo hiểm ứng với các rủi ro đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có mấy loại hợp đồng bảo hiểm?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Có mấy loại hợp đồng bảo hiểm?

Có mấy loại hợp đồng bảo hiểm?

Theo Điều 15 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồngảo hiểm thiệt hại và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm được coi là các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận kết hợp các loại hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Chiêu “cài cắm” điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm khiến người mua “rối như hẹ” - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định những nội dung chính cần có trong hợp đồng bảo hiểm tại Điều 17. Các điểm cần có trong hợp đồng bao gồm người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; đối tượng được bảo hiểm, giá trị tài sản hoặc số tiền bảo hiểm, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm; phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, quy tắc, điều khoản; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm; thời gian và thời hạn bảo hiểm, mức đóng phí bảo hiểm và phương thức đóng phí bảo hiểm; phương thức thanh toán khi bồi thường và giải quyết tranh chấp.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, việc ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối, trong đó các bên phải cung cấp thông tin và thực hiện các nghĩa vụ một cách trung thực nhất và tin tưởng đối phương. Nguyên tắc quyền lợi phải được bảo hiểm đảm bảo, trong đó bên mua bảo hiểm có quyền được bảo vệ đầy đủ theo từng loại hợp đồng bảo hiểm được quy định trong Luật.uyên tắc bồi thường, trong đó số tiền bồi thường không vượt quá số thiệt hại thực tế trên sự kiện bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Nguyên tắc thế quyền, trong đó người được bảo hiểm có trách nhiệm giao quyền cho doanh nghiệpảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài để yêu cầu người thứ ba gây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi thường trong phạm vi được bảo hiểm. Nguyên tắc này không áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên, rủi ro được bảo hiểm phải là những rủi ro bất ngờ, không thể dự đoán trước.

Kết luận

Dưới đây là một số lưu ý về hợp đồng bảo hiểm mà bạn nên biết trước khi ký kết. Nếu bạn đang cân nhắc việc mua bảo hiểm, hãy thận trọng và xem xét kỹ trước khi chọn hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình. Hãy đọc kỹ tất cả các điều khoản và nguyên tắc trong hợp đồng để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như của công ty bảo hiểm. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy hỏi công ty bảo hiểm hoặc đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp để giúp bạn có được thông tin chính xác và đầy đủ. Cuối cùng, hợp đồng bảo hiểm là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ tài sản và cuộc sống của chúng ta, vì vậy hãy cân nhắc và lựa chọn đúng hợp đồng bảo hiểm để có một cuộc sống an toàn và ổn định hơn.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *