Kiểm ngư là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm ngư

Kiểm ngư là một ngành công vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên biển. Nhiệm vụ chính của kiểm ngư là giám sát và kiểm soát hoạt động đánh bắt cá trên biển, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển. Họ cũng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động cá nhân và tàu thuyền trên biển. Với quyền hạn được ủy quyền, kiểm ngư đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi biển và môi trường biển cho thế hệ tương lai. Cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây.

 

Kiểm ngư là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm ngư

Kiểm ngư là gì?

Kiểm ngư là đội ngũ chuyên nghiệp do Nhà nước thành lập, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong việc thực thi luật pháp của Việt Nam và các quy định quốc tế liên quan đến khai thác và bảo vệ tài nguyên thủy sản. Với vai trò đặc biệt, kiểm ngư đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy trình liên quan đến hoạt động khai thác, ngăn chặn vi phạm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhờ sự chuyên nghiệp và quyền hạn được ủy quyền, kiểm ngư góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển bền vững ngành thủy sản của đất nước.

(Điều 87 Luật Thủy sản 2017)

Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm ngư

Nhiệm vụ của kiểm ngư

Nhiệm vụ của kiểm ngư bao gồm các hoạt động sau:

 • Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về thủy sản.
 • Điều động lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật và tham gia công tác phòng chống thiên tai.
 • Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.
 • Triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về kiểm ngư.
 • Chủ trì và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, kiểm ngư viên và thuyền viên tàu kiểm ngư.
 • Phối hợp với các cơ quan khác có liên quan trong hoạt động kiểm ngư.

(Khoản 1 Điều 88 Luật Thủy sản 2017)

Quyền hạn của kiểm ngư

Quyền hạn của kiểm ngư bao gồm:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho các hoạt động thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
 • Quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định khác liên quan.
 • Truy đuổi, bắt, giữ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người và phương tiện vi phạm pháp luật không tuân thủ hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy.

(Khoản 2 Điều 88 Luật Thủy sản 2017)

Kiểm ngư viên là ai?

Vị trí công chức của kiểm ngư viên được xác định trong ngạch Kiểm ngư viên.

Kiểm ngư viên được cung cấp thẻ kiểm ngư, trang phục, phù hiệu, hiệu kiểm ngư, biển hiệu kiểm ngư và trang thiết bị chuyên dụng.

Kiểm ngư viên có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
 • Xử phạt các hành vi vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật.
 • Trong khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm ngư viên phải mặc trang phục, mang phù hiệu, hiệu kiểm ngư và biển hiệu kiểm ngư theo quy định.
 • Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Kết luận

Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong việc kiểm soát, bảo vệ và quản lý nguồn lợi thủy sản. Nhiệm vụ của kiểm ngư bao gồm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật, cũng như tuyên truyền và giáo dục pháp luật liên quan đến thủy sản. Quyền hạn của kiểm ngư viên bao gồm yêu cầu thông tin, xử phạt vi phạm hành chính, sử dụng trang thiết bị chuyên dụng và tuân thủ quy định về trang phục và phù hiệu. Với vai trò quan trọng này, kiểm ngư góp phần đảm bảo sự bền vững và phát triển của ngành thủy sản.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *