Nghĩa Của Từ Volcano Là Gì ? Nghĩa Của Từ Volcano Trong Tiếng Việt

a mountain with a large, circular hole at the top through which lava (= hot liquid rock) gases, steam, and dust are or have been forced out:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ sentory.vn.

Bạn đang xem: Volcano là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Taca Dada Là Gì ? Vietnam9 Bật Mí Chiến Thuật Tạt Cánh Đánh Đầu

a mountain made from burned materials that may throw out hot rocks and lava (= hot liquid rock) from a hole in its top
The study of these very small volcanoes is often complicated by the limited distribution of their deposits and by reworking/erosion processes.
Further we compare and discuss magnetic reversal time scales with biodiversity and the outbreak of super volcanoes, which affected the biosphere.
This memoir therefore represents a vital contribution to understanding of both a fascinating and important volcano.
This book takes a different stance from most books on volcanoes by focusing on the interaction between volcanoes and the human population.
Thirdly, and finally, there is no discussion of the major volcano-tectonic features and the debris avalanche deposits of the major volcanoes.
I recommend this exceptional case study to all those interested in volcanoes and their hazards: from amateurs to professionals, teachers to administrators.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên sentory.vn sentory.vn hoặc của sentory.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

volcano

Các từ thường được sử dụng cùng với volcano.

Xem thêm: Sữa Ong Chúa ( Royal Jelly Là Gì ? Thuốc Royal Jelly Có Tác Dụng Gì

Fascinating eye-witness accounts provide perspectives from the community trying to live with an active volcano.
Những ví dụ này từ sentory.vn English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên sentory.vn sentory.vn hoặc của sentory.vn University Press hay của người cấp phép.

*

to invent or make something, such as a speech or a device, at the time when it is needed without already having planned it

Về việc này

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sentory.vn English sentory.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

THEO DÕI https://tuhoangmobile.com/ ĐỂ CẬP NHẬT THÊM CÁC THÔNG TIN MỚI KHÁC NHÉ.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *