Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Tải trọng của đường bộ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong ngành vận tải đường bộ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và bền vững của các công trình đường bộ, cũng như quản lý tối ưu hóa việc vận chuyển hàng hóa trên mặt đất. Tuy nhiên, tải trọng đ bộ hiện nay đang gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là trên những tuyến đường bận tải, khiến cho chất lượng hạ tầng đường bộ ngày càng suy giảm. Vì vậy, việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp quản lý tải trọng đường bộ là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và bền vững cho ngành vận tải đường bộ. Hãy cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về tải trọng đường bộ và những giải pháp quản lý tải trọng hiệu quả qua bài viết dưới đây.

Tải trọng của đường bộ là gì?

Tải trọng của đường bộ là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, tải trọng của đường bộ được định nghĩa là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để đảm bảo tuổi thọ công trình theo thiết kế.

Khả năng chịu tải khai thác của cầu được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế cầu và tình trạng kỹ thuật thực tế của cầu. Điều này có thể được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế tổng trọng lượng xe qua cầu, tuân theo quy định về báo hiệu đường bộ.

Khả năng chịu tải khai thác của đường được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế mặt đường và tình trạng kỹ thuật thực tế của đường. Điều này có thể được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế trọng lượng trên trục xe, tuân theo quy định về báo hiệu đường bộ.

Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, khổ giới hạn của đường bộ được định nghĩa là không gian có kích thước giới hạn về chiều cao và chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ, nhằm đảm bảo an toàn khi các xe, bao gồm cả xe vận chuyển hàng hóa, đi qua.

 • Khổ giới hạn về chiều cao của đường bộ là 4,75 mét cho đường cao tốc, đường cấp I, II, III và 4,5 mét cho đường cấp IV và các tuyến đường thấp hơn.
 • Khổ giới hạn về chiều rộng của đường bộ là giới hạn về chiều rộng của các làn xe, tuỳ thuộc vào cấp kỹ thuật của đường bộ và đặc điểm địa hình xây dựng tuyến đường.

Quy định công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, việc công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ, cũng như tình trạng kỹ thuật đường ngang, được thực hiện theo các quy định sau:

 • Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của quốc lộ. Cục Đường bộ Việt Nam cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường ngang trên Trang thông tin điện tử của cục.
 • Cục Đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc được phân cấp và ủy quyền. Đồng thời, Cục Đường cao tốc Việt Nam gửi thông tin về tải trọng, khổ giới hạn cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục.
 • Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt. Đồng thời, Cục Đường sắt Việt Nam cũng gửi thông tin về tình trạng kỹ thuật cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương. Đồng thời, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi thông tin về tải trọng, khổ giới hạn cho Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử.

Quy định điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

Việc điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2023/TT-BGTVT như sau:

 • Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường ngang trên toàn quốc theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm). Thông tin này sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam.
 • Cục Đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc được phân cấp và ủy quyền. Đồng thời, Cục gửi số liệu liên quan cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục. Việc này sẽ được thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm).
 • Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam. Đồng thời, Cục cũng gửi số liệu tương ứng cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục. Thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm).
 • Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường địa phương. Đồng thời, Sở gửi số liệu liên quan cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục. Việc này cũng được thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm).
 • Các nhà đầu tư trong các dự án PPP phải cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của các đoạn tuyến đường bộ trong phạm vi quản lý. Đồng thời, họ gửi số liệu liên quan cho Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương), Cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ) và Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với các tuyến đường cao tốc được phân cấp và ủy quyền) để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam. Thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6 và 10/12 hàng năm).
 • Trong trường hợp các cầu trên tuyến hoặc đoạn tuyến đường bộ đã được công bố, nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp để phù hợp với tải trọng và khổ giới hạn đã công bố, cơ quan quản lý đường bộ phải đặt biển báo hiệu giới hạn tải trọng và khổ giới hạn thực tế của cầu.

Kết luận

Việc cải thiện quản lý tải trọng và đảm bảo an toàn giao thông vẫn đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực của tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để duy trì trật tự và an toàn giao thông trên đường bộ, giữ gìn và phát triển hạ tầng giao thông cho sự phát triển bền vững của đất nước.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *