Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Tải trọng của đường bộ là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các phương tiện giao thông đường bộ. Để đảm bảo an toàn cho người lái xe và người đi đường, các quy định và giới hạn tải trọng đã được thiết lập và áp dụng trên các tuyến đường khắp nơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về tải trọng của đường bộ và cách thức áp dụng giới hạn tải trọng. Trong bài viết này, sẽ cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về tải trọng của đường bộ và những tác động của việc vượt quá giới hạn tải trọng.

Tải trọng của đường bộ là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT thì tải trọng của đường bộ là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để bảo đảm tuổi thọ công trình theo thiết kế.

Khả năng chịu tải khai thác của cầu được xác định theo hồ sơ thiết kế cầu và tình trạng kỹ thuật thực tế của cầu, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế tổng trọng lượng xe qua cầu theo quy định về báo hiệu đường bộ.

Khả năng chịu tải khai thác của đường được xác định theo hồ sơ thiết kế mặt đường và tình trạng kỹ thuật thực tế của đường, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế trọng lượng trên trục xe theo quy định về báo hiệu đường bộ.

Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Tải trọng của đường bộ là gì? Khổ giới hạn của đường bộ là gì? (Hình từ internet)

Khổ giới hạn của đường bộ là gì?

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, khổ giới hạn của đường bộ được định nghĩa là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao và chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho các xe, bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe khi đi qua.

Khổ giới hạn về chiều cao của đường bộ là 4,75 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, II, III và 4,5 mét đối với đường cấp IV và các đường dưới cấp IV.

Khổ giới hạn về chiều rộng của đường bộ được xác định bởi giới hạn chiều rộng của làn xe và phụ thuộc vào cấp kỹ thuật của đường bộ cũng như đặc điểm địa hình của tuyến đường.

Quy định công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, việc công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang được thực hiện như sau:

  • Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của quốc lộ. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cập nhật thông tin về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang trên Trang thông tin điện tử của cục này.
  • Cục Đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc được phân cấp và ủy quyền. Đồng thời, Cục Đường cao tốc Việt Nam sẽ gửi thông tin số liệu tới Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục này.
  • Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt. Đồng thời, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ gửi thông tin số liệu tới Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cục này.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi thông tin số liệu tới Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử.

Quy định điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang

Việc điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư 06/2023/TT-BGTVT theo các quy định sau:

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang trên toàn quốc định kỳ hàng 6 tháng (trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm). Thông tin này sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường cao tốc Việt Nam sẽ cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc đã được phân cấp và ủy quyền. Thông tin này sẽ được gửi cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam. Cập nhật sẽ được thực hiện hàng 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm).

Cục Đường sắt Việt Nam sẽ cập nhật tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt. Thông tin này sẽ được gửi cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam. Cập nhật sẽ được thực hiện hàng 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm).

Sở Giao thông vận tải sẽ cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường địa phương. Thông tin này sẽ được gửi cho Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử. Cập nhật sẽ được thực hiện hàng 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm).

Các nhà đầu tư trong các dự án PPP sẽ cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của các đoạn tuyến đường bộ trong phạm vi quản lý. Thông tin này sẽ được gửi cho Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương), Cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ), Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với các tuyến đường cao tốc được phân cấp và ủy quyền.

Kết luận

Tải trọng của đường bộ là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các phương tiện giao thông đường bộ. Để đảm bảo an toàn cho người lái xe và người đi đường, các quy định và giới hạn tải trọng đã được thiết lập và áp dụng trên các tuyến đường khắp nơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về tải trọng của đường bộ và cách thức áp dụng giới hạn tải trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tải trọng của đường bộ và những tác động của việc vượt quá giới hạn tải trọng.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *