Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là gì? Cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (KNQG) là một tài liệu quan trọng được phát triển để đánh giá và định hướng các kỹ năng nghề cần thiết trong các ngành nghề khác nhau. Tiêu chuẩn KNQG giúp đảm bảo rằng các công nhân và nhân viên được đào tạo và đào tạo lại với các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hoạt động hiệu quả trong ngành nghề của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về tiêu chuẩn KNQG và tầm quan trọng của nó. Trong bài viết này, cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu về tiêu chuẩn KNQG và những ưu điểm của nó trong việc đào tạo và phát triển nhân lực.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là gì? Cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là gì?

Theo khoản 3 của Điều 3 trong Luật Việc làm 2013, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xác định dựa trên các yếu tố sau: kiến thức chuyên môn, khả năng thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng đó vào công việc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho người lao động để thực hiện công việc theo từng cấp độ kỹ năng trong từng ngành nghề cụ thể.

2. Cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Theo quy định của Điều 6 trong Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của một nghề được cấu thành từ ba (03) thành phần cơ bản sau:

Mô tả nghề:

Mô tả phạm vi bao phủ của nghề, các vị trí việc làm và công việc chính trong các tình huống áp dụng.

Danh mục các đơn vị năng lực:

 • Trình bày danh mục các đơn vị năng lực của nghề và đơn vị năng lực của từng vị trí việc làm trong nghề.
 • Liệt kê đầy đủ các đơn vị năng lực và sắp xếp theo các nhóm sau:
 • Năng lực cơ bản: áp dụng cho làm việc nói chung, không chỉ riêng cho một nghề hoặc một ngành công nghiệp.
 • Năng lực chung: yêu cầu bắt buộc khi làm việc trong một ngành công nghiệp cụ thể.
 • Năng lực chuyên môn: yêu cầu đặc thù của nghề để được công nhận ở một cấp độ cụ thể.

Các đơn vị năng lực:

Trình bày từng đơn vị năng lực trong danh mục.

Bao gồm:

 • Tên đơn vị năng lực.
 • Thành phần và tiêu chí thực hiện: chi tiết về các thành phần, mức độ thực hiện và kết quả đầu ra có thể đo lường và xác định được.
 • Các kỹ năng và kiến thức quan trọng: thông tin về các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hiệu quả thực hiện, cũng như các giải pháp thay thế để đạt được kết quả đầu ra.
 • Điều kiện thực hiện: mô tả các thông số và yêu cầu về việc áp dụng năng lực, cũng như các nguồn lực và dịch vụ có thể được sử dụng.
 • Hướng dẫn đánh giá: cung cấp bối cảnh và phương pháp lựa chọn bằng chứng để đánh giá xem một cá nhân có đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị năng lực hay không.
 • Cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được định dạng theo mẫu tại Phụ lục 01, đi kèm với Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Sau khi hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định trong Điều 11 của Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH, tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn nghề sẽ lập hồ sơ đề nghị thẩm định cho bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (gọi tắt là hồ sơ đề nghị thẩm định). Hồ sơ này bao gồm các tài liệu sau:

 • Một bản báo cáo về quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Mẫu đề cương báo cáo được quy định trong Phụ lục 05 kèm theo Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Một bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và hoàn thiện theo quy định trong Điều 11 của Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH, kèm theo bản mềm.
 • Các sản phẩm trung gian được sử dụng trong quá trình dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, bao gồm:
 • Bảng tổng hợp các vị trí việc làm phổ biến của nghề, theo quy định tại Điều 8, Khoản 5 của Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Các phiếu phân tích công việc và sơ đồ vị trí việc làm của nghề đã được lập và hoàn thiện theo quy định trong Điều 9 của Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn được chuyển giao từ nước ngoài (nếu có), đối với trường hợp sử dụng tiêu chuẩn từ nước ngoài để chỉnh sửa và biên soạn thành bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Kết luận

Tóm lại, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là một công cụ quan trọng để đào tạo và phát triển nhân lực trong các ngành nghề khác nhau. Việc áp dụng tiêu chuẩn KNQG giúp đảm bảo rằng các công nhân và nhân viên được đào tạo và đào tạo lại với các kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc hiệu quả, đápứng nhu cầu của thị trường lao động và giúp tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *