Tín ngưỡng là gì? Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tín ngưỡng là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa và tôn giáo của con người. Đó là một tập hợp các giá trị, quan niệm và thực hành tôn giáo của một nhóm người. Tuy nhiên, hoạt động tín ngưỡng cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước. Vậy thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng là gì và bao gồm những gì? Hãy cùng TỨ HOÀNG MOBILE tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tín ngưỡng là gì? Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tín ngưỡng là gì?

 • Tín ngưỡng là sự niềm tin của con người được thể hiện thông qua các nghi lễ gắn liền với phong tục và tập quán truyền thống, nhằm mang lại sự bình an tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.
 • Hoạt động tín ngưỡng bao gồm việc thờ cúng tổ tiên và các biểu tượng linh thiêng, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với đất nước và cộng đồng, cũng như tham gia vào các lễ nghi dân gian đặc trưng, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và đạo đức xã hội.

(Khoản 1, 2 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

Tín ngưỡng là gì? Tín ngưỡng khác gì so với mê tín dị đoan?

Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng

 • Hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng cần đảm bảo bảo tồn và khai thác những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Tổ chức các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

(Điều 10 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

 • Cơ sở tín ngưỡng cần có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hoạt động diễn ra tại đó.
 • Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, và được tín nhiệm trong cộng đồng dân cư.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã, cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cấp đó, tổ chức hợp tác để cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý dựa trên quy định tại Điều 11 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Sau khi được bầu cử và đáp ứng các điều kiện quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công nhận người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu cử.
 • Việc bầu cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý tại cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa hoặc danh lam thắng cảnh phải tuân thủ quy định về di sản văn hóa.
 • Việc bầu cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý cho nhà thờ dòng họ không phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, mà tuân thủ quy định riêng về lễ nghi và tín ngưỡng tại đó.

(Điều 11 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 • Các hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ trường hợp của nhà thờ dòng họ.
 • Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở tín ngưỡng đó đặt tại ít nhất 30 ngày trước khi hoạt động tín ngưỡng bắt đầu, trừ khi có quy định khác tại Điều 14 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
 • Văn bản đăng ký phải cung cấp thông tin chi tiết về tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian và địa điểm diễn ra hoạt động.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Trường hợp từ chối đăng ký, lý do phải được nêu rõ.
 • Trong trường hợp có các hoạt động tín ngưỡng không được nêu trong văn bản đăng ký ban đầu, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sung ít nhất 20 ngày trước khi hoạt động tín ngưỡng diễn ra.

(Điều 12 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

Kết luận

Tín ngưỡng là một phần quan trọng của đời sống tinh thần và tôn giáo của con người. Tuy nhiên, hoạt động tín ngưỡng cần được điều chỉnh và kiểm soát bởi Nhà nước để đảm bảo an ninh và trật tự công cộng. Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng là một trong những thủ tục quan trọng giúp cho các tín đồ tôn giáo có đầy đủ quyền lợi và hỗ trợ hợp pháp khi hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục đăng ký này cần phải đối xử công bằng với tất cả các tín đồ tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc tịch.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Đức Chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *